Thema’s en vraagstukken

Thema’s waar ik het afgelopen jaar met klanten aan heb gewerkt zijn:

 • Invulling geven aan de nieuwe rol van teamleider;
 • Nieuw/ ander gedrag ontwikkelen zodat er balans komt op de regie voeren in het werk;
 • Van samen werken naar samenwerken
 • Teamorganisatie op orde helpen
 • Anders leren omgaan met verantwoordelijkheden
 • Leren delegeren
 • Leiderschapsontwikkeling in de organisatie
 • Keuzes maken 
 • Vertrouwen op eigen kwaliteiten
 • Het versterken van onderling vertrouwen
 • Werken aan verbinding in het team en de organisatie
 • Opleiden van coaches en teamcoaches
 • Visieontwikkeling
 • Begeleiden van teamcoaches
 • Zelfsturend vermogen ontwikkelen
 • Zinvol werken
 • Na de burn-out weer aan het werk gaan
 • Vitaal en gezond werken
 • Persoonlijke ontwikkeling van de begeleider van veranderingen