Theoriëen en methoden

Welke theorieën en methoden zet ik zoal in? 

Methodisch coachen

Samen met Ineke Tijmes heb ik een basismodel voor coachen ontwikkeld. We hebben dit beschreven in het boek ‘Leren coachen’. De bedoeling van het gebruiken van dit model is dat coachen daadwerkelijk bijdraagt aan de professionele ontwikkeling. Coachen is veel meer dan een leuke, inspirerende ontmoeting. 

Persoonlijkheidsmodel en stressmanagementmodel

DISC dimensies werden in 1928 voor het eerst beschreven door William Moulton Marston in zijn boek ‘Emotions of normal people’. Marston identificeerde vier primaire emoties en de daarbij behorende vier gedragsstijlen, die we vandaag kennen als Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus. De theorie van Marston is doorvertaald naar een vragenlijst en sindsdien zijn wij nog meer te weten gekomen, wat maakt dat de gedragsstijlen verfijnder, valide en betrouwbaar kunnen worden weergegeven. De basis van persoonlijk en professioneel succes ligt in het kennen van jezelf, het begrijpen van anderen en in het bewust zijn van de impact van je woorden, acties en gedrag op anderen.

Waarderend organiseren

Waarderend organiseren, Appreciative Inquiry staat voor een positieve kijk op verandering in organisaties. De manier van kijken, denken en onderzoeken draagt bij aan betrokkenheid, meer succes en een duurzamer resultaat. Waarderend betekent hier het positieve of het beste in mensen en situaties zien, de bestaande situatie volledig aanvaarden, aandacht besteden aan de aspecten die voor mensen van werkelijke waarde zijn en de mogelijkheden verkennen hoe je deze kunt laten groeien.

Dialoog

Dialoog is meer dan ‘een goed gesprek voeren’; het vraagt de bereidheid contact te maken, open te staan voor het anders zijn van anderen en een commitment om erbij te blijven, ook als het moeilijk wordt. Waarom zouden we dat moeten doen? Omdat echte vernieuwing ontstaat in relatie tussen mensen.

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap (Covey)

De zeven eigenschappen die Covey beschrijft geeft veel inspiratie voor inzicht en oefeningen om te werken aan eigen leiderschap.

Systemische bril

We leven en werken voortdurend in een veld van relaties, die ons beïnvloeden en waarop wij van invloed zijn. Hoe we onszelf en anderen waarnemen, hangt direct samen met de context waarin we zijn, de plaats die we daarin innemen, de geschiedenis die we met elkaar hebben, de verschillende mensen die we tegenkomen en de thema’s die op dat moment in onze aandacht zijn.

Voice Dialogue

Een werkmethode, die er vanuit gaat dat elke persoonlijkheid bestaat uit een onnoemelijk rijke waaier van verschillende ikken zoals bijvoorbeeld de perfectionist, de zorger, de innerlijke criticus, de controlehouder, de avonturier, de pleaser. De methode is er op gericht om af te stappen van automatismen en bewuster te kunnen handelen.

Transactionele analyse

Transactionele analyse (TA) is een sociale psychologie die is ontwikkeld door Eric Berne. De theorie bestaat uit bepaalde sleutelconcepten die helpen bij het analyseren en veranderen van interactiepatronen. OP die manier werken we dan aan zelfinzicht en het nemen van nieuwe besluiten.TA is onder meer bekend van het basisprincipe Ik OK, Jij OK en van concepten als de Dramadriehoek, Ego-toestanden, Miskenning, Script en Symbiotische relaties.

Deep democracy

Deep Democracy is een methodiek die sinds de jaren negentig succesvol wordt toegepast als krachtig instrument voor verandering, besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit.

Scenische (re) constructie

De vraag, het verhaal of de toekomst wordt in scene gezet. Dit betekent dat er vaak andere en nieuwe informatie ervaren en gevoeld wordt. Dit levert meerder aspecten voor inzicht en gedragsverandering.

Tuckman teamstadia

Volgens Tuckman kan een team verschillende fasen doorlopen. Hij ontwikkelde in 1965 dit model. Het is een oude theorie, die nog steeds veel aangehaald wordt. Ik vind het bruikbaar voor inzicht en gedragsverandering.  De vijf fasen zijn; vormfase (forming), stormfase (storming), normfase (norming), prestatiefase (performing), afscheidsfase (adjouring). Het gezamenlijk betekenis geven aan (ook op metaniveau) het gedrag van de verschillende fasen helpt team om in dialoog te gaan.